Råvind

En råvind är en oinredd vind som kan byggas om till en eller flera nya vindslägenheter även kallat vindsvåning. Att förädla och bygga om en råvind till vindslägenheter är ett projekt som kräver både bygglov och en hel del administration och en byggentreprenör. När en bostadsrättsförening eller fastighetsägare börjat fundera kring att göra något åt råvinden så uppstår en hel del frågor.

Här kommer vi gå igenom dom vanligaste frågorna som ställs om råvindar.

Vad är en råvind

En råvind är en oinredd vind som är placerad mellan bostadens innertak och yttertak. När ett hus byggs med snedtak så är råvindens funktion att vädra ut eventuellt inträngande fukt. Råvinden saknar oftast , el, värme och ventilation och andra viktiga funktioner som krävs för att kunna disponeras som bostadsyta. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar använder ytan på råvinden till lägenhetsförråd även kallat vindsförråd när dom är placerade på råvinden. På senare år har det blivit allt vanligare att bygga om råvinden och sälja dom som nya vindslägenheter.

Varför bygger man om råvinden till nya vindslägenheter

Det finns flera olika anledningar till att bygga om råvinden till nya vindslägenheter men det vanligaste skälet är att fastighetsägaren står för inför kommande underhållsarbeten och vill få in kapital för att täcka dessa kostnader. Det kan vara så att föreningen står inför ett kommande stambyte eller har ett tak eller en fasad som behöver bytas ut. Det är stora kostsamma projekt och det är därför fördelaktigt att sälja råvinden då föreningarna får bra betalt för dessa ytor när dom säljs som nya vindslägenheter. En försäljning av vindslägenheterna höjer värdet på fastigheten vilket kan förbättra ekonomin i stort. Dessutom får föreningen kontinuerligt in mer fler månadsavgifter då det tillkommer nya medlemmarna som betalar månadsavgift precis som alla andra.

Vi vill sälja råvinden hur gör vi?

Om man som fastighetsägare går i tankarna att sälja råvinden så kan man dela in processen i 8 olika steg.

Steg 1 – Avtal

Föreningen och Vindsgruppen ingår i ett avtal som är baserat på råvindens nuvarande status och förutsägningar. Avtalet ligger till grund för att projektera och grundligt utreda projektets förutsättningar och få reda på om det är möjligt att sälja råvinden ocg bygga nya vindslägenheter.

Steg 2 – Förstudie

För att få reda på om det är möjligt att bygga om råvinden till nya vindslägenheter så måste man först utföra en förstudie för att utreda fastighetens förutsättningar. Det innebär att man utreder dom tekniska förutsättningar och tar fram fakta om det är möjligt att få bygglov och bygga om råvinden till nya vindslägenheter.

Steg 3 – Föreningsstämma

Innan föreningen kan fatta ett beslut om råvinden ska byggas om till nya vindslägenheter så krävs att stämmobeslut. Den framtagna förstudien används som ett beslutsunderlag under stämman och våra konsulter finns med och presenterar förstudien och svarar på alla frågor.

Steg 4 – Försäljning

Steg 5 – Bygglov

Steg 6 – Startbesked

Steg 7 – Genomförande

Steg 8 – Slutbesked

Hur mycket får vi betalt för råvinden?

I Stockholms innerstad år 2022 ligger råvindspriserna på mellan 35 000 – 100 000 kr per kvadratmeter boarea. Hur mycket föreningen kan sälja råvinden för beror på flera olika faktorer nedan några exempel.

  • Vilken område och vilken adress råvinden är placerad på
  • Hur dom tekniska förutsättningarna för att bygga om råvinden ser ut
  • Hur marknadsläget ser ut och hur mycket en potentiell köpare är beredd att betala
  • Hur föreningens ekonomi ser ut

Det är många faktorer som kan spela roll men ju större råvinden är desto mer per kvm kan man oftast få betalt.